VALLATESTARE

2016 01 20

Från och med årsskiftet 2015 -2016 är PATRIK TALLBOM verksam som officiell valla testare för GOLDMAKER VALLORNA.

Patrik är aktiv längdåkare och tävlar för ÖSTERSUNDS SKIDLÖPAR KLUBB – ÖSK, och har som främsta merit tävlingsmässigt topp trettio placering i Sverige Cup.

Patrik är en ambitiöst satsande kille som fyller 26 år under 2016 och det känns som hans nästa steg för att nå en ny nivå i sin skidåkning inte är långt borta.

Patrik har under dom två – tre senaste åren redan på mera inofficiell basis varit med och testat GOLDMAKER VALLORNA och bidragit med värdefulla synpunkter vid utvecklingen av våra produkter, framgent kommer den här verksamheten nu att bedrivas under mera organiserade och förhoppningsvis ännu mera givande former.

Patrik kommer regelbundet att publicera och redovisa resultaten av alla genomförda tester i samband med både  tävlingar och andra tillfällen på GOLDMAKERS hemsida.